Algemene voorwaarden

Algemeen

Deelname aan de kinderyoga lessen betekent dat u akkoord gaat met deze algemene voorwaarden. Bij opgave van bepaalde medische redenen kan de docent overwegen het kind niet te laten deelnemen aan de lessen. Dit gebeurt in goed overleg met de ouders/verzorgers. Een kinderyoga les is geen therapie of geneeswijze en vervangt niet de reguliere geneeskunde.

Aanmelden

U kunt uw kind aanmelden via het inschrijfformulier. Deze kunt u telefonisch of via de mail aanvragen. Verzoek hierbij is om lichamelijke en/of psychische klachten en bijzonderheden hierop aan te geven, zodat hiermee rekening kan worden gehouden tijdens de lessen. Zo nodig zal de docent vooraf in gesprek gaan om bijzonderheden nader te bespreken. Indien er per direct geen plaats is, dan zal uw kind op de wachtlijst komen. U wordt hierover geïnformeerd. Mocht u hier geen gebruik (meer) van willen maken, dan wordt u verzocht dit door te geven.

Cursusgeld

Het cursusgeld staat vermeld op de website. Het cursusgeld dient vooraf te worden betaald. Wanneer een ouder zijn/haar betalingsverplichtingen niet tijdig nakomt, behoudt de docent zich het recht voor de cursist toegang tot de lessen te weigeren tot aan de betalingsverplichting is voldaan.

Betalingen

De inschrijving is pas definitief als de betaling uiterlijk voor de eerste les is voldaan, tenzij anders afgesproken.

Afmelden bij ziekte of andere afwezigheid

Als uw kind een les niet aanwezig kan zijn, dan dient u dit uiterlijk 2 uur voor aanvang van de les telefonisch via sms/ app of per mail door te geven. Maximaal 2 lessen per serie mogen ingehaald worden. Restitutie voor de gemiste lessen is niet mogelijk. Indien uw kind voor een langere periode niet deel kan nemen aan de lessen, zal in overleg naar een goede oplossing worden gezocht. Ook hierbij wordt u verzocht dit tijdig door te geven.

Bereikbaarheid van de ouders

Mocht er tijdens de les iets met uw kind gebeuren, dan is het van belang dat de docent u kan bereiken. Vermeld op het inschrijfformulier daarom niet alleen uw vaste telefoonnummer, maar ook een mobiel telefoonnummer en evt. telefoonnummer van uw werk, waarop u tijdens de lessen bereikbaar bent. In het geval van tussentijdse wijzigingen verneemt de docent dit graag van u.

Afwezigheid docent

Indien de docent onverhoopt niet in staat is een les of workshop te verzorgen, wordt u hierover zo spoedig mogelijk geïnformeerd. Deze les zal op een ander moment worden ingehaald. Lukt dit niet dan vindt restitutie van het lesgeld plaats.

Kleding

Zorg ervoor dat uw kind soepel zittende kleding aandoet, waarin hij/zij zich makkelijk kan bewegen (bv. trainings- of joggingbroek en een t-shirt). Het liefst in laagjes zodat bijvoorbeeld een trui en/ of sokken aan kunnen worden gedaan tijdens de ontspanningsmomenten.

Opzegging

Indien u wilt opzeggen graag uiterlijk 2 weken van te voren.

Mededelingen

Indien er belangrijke zaken te vermelden zijn, dan krijgt uw kind hierover informatie mee naar huis.

Foto’s

Foto’s die gemaakt worden tijdens de lessen kunnen gebruikt worden voor de website of social media, mocht u dit niet willen dan geef het graag door. Als er foto’s geplaatst worden, worden u en uw kind hiervan op de hoogte gesteld.

Ongevallen en aansprakelijkheid

De docent is niet aansprakelijk voor blessures of lichamelijk letsel. Bij (ernstige) lichamelijke klachten is het raadzaam eerst met de huisarts te overleggen of beoefening van kinderyoga tot de mogelijkheden behoort. De docent stelt zich niet aansprakelijk voor het zoekraken of beschadigen van eigendommen van kinderen en ouders. Schade die door de deelnemer al dan niet opzettelijk of door onoordeelkundige gebruik toegebracht wordt aan eigendommen, dienen te worden vergoed.

Klachten

Mocht u klachten of opmerkingen hebben dan neem graag contact met mij op, telefonisch of per mail. Ik sta altijd open voor feedback ter verbetering van de dienstverlening.